Turisme estranger. 2017. Dades definitives

L'any 2017, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 5,4% respecte a l'any 2016, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, mostren una taxa de variació positiva Estats Units (28,9%), Regne Unit (5,5%), Alemanya (2,0%) i Itàlia (1,7%), mentre que França registra una taxa negativa (−1,9%).

L'estadística Turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme estranger. 2017. Dades definitives
  • Twitter
  • LinkedIn