Estadística de l'activitat hotelera. 08/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 2,9% interanual a Catalunya a l'agost del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 1,4%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 1,5% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat decreixen un 5,6%. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 3,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (1.395,4 i 902,8 milers, respectivament), amb evolucions interanuals de signe diferent: França augmenta un 12,1% i el Regne Unit disminueix un 14,1%.

Per marques turístiques, Costa Brava, Barcelona i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2.251,2, 2.171,5 i 2.015,2 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 1,3% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 1,2% i en el turisme estranger del 1,3%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera (TURHOT) és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 08/2018
  • Twitter
  • LinkedIn