Estadística de despesa en consum de les llars. 2017

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 31.619 euros per llar l'any 2017, amb un increment del 3,9% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars. La despesa total de les llars a Catalunya l'any 2017 va ser de 94.648 milions d'euros.

Aquest increment s'explica principalment per la despesa mitjana de les llars catalanes en béns que no són de primera necessitat, que el 2017 es va situar en 14.526 euros, un 5,9% més respecte a l’any anterior. D'altra banda, la despesa mitjana en béns de primera necessitat va ser de 17.093 euros per llar, amb un 2,2% d'increment anual.

La despesa relacionada amb l’habitatge segueix sent el principal component de la despesa de les llars (30,5% del total), seguit dels aliments (14,3%) i del transport (12,6%). És precisament el transport un dels components de la despesa que més va créixer l’any 2017 (ho va fer en un 9,5%) i només va ser superat pel creixement de la despesa en restaurants i hotels (11,5%). També destaca el creixement de la despesa en comunicacions (8,5%).

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Estadística contínua de pressupostos familiars base 2016, que és una estadística per mostreig amb periodicitat anual que realitza l'INE. El seu principal objectiu és produir informació estadística sobre la magnitud, l'estructura i la distribució de les despeses en consum que realitzen les llars. Aquests agregats s'han construït fins l'any 2015 amb la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-HBS), mentre que a partir del 2016 s'aplica la nova classificació europea de consum, anomenada ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). L'Idescat porta a terme una explotació detallada anualment que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Estadística de despesa en consum de les llars

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de despesa en consum de les llars. 2017
  • Twitter
  • LinkedIn