Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2017 (PAAE 2017)

Ja es pot consultar al web de l'Idescat el compliment de les actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2017.

L'Idescat ha completat els treballs relatius al compliment de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística 2017.

Per a una millor transparència i accessibilitat a la informació oficial, es difon dins de l'aplicació web Programes anuals d'actuacions estadístiques.

Cada actuació estadística incorpora l'apartat de seguiment que informa sobre els aspectes següents:

  • El grau d'acompliment de l'actuació
  • La informació disponible
  • La referència temporal de les dades
  • La desagregació territorial de les dades publicades
  • Els vincles als resultats estadístics publicats
  • Els motius de la falta de compliment

L'Idescat allotja al seu web una part dels resultats estadístics generats per tercers per tal de facilitar-ne la consulta.

Una de les funcions de l'Idescat és fer el seguiment, supervisar i homologar l'execució del PAAE (article 2.s del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat). També li correspon elaborar un informe sobre el grau de compliment del PAAE (i, si escau, les causes d’incompliment), del qual el Govern ha de donar compte al Parlament de Catalunya (article 13 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya).

Sou aquí:

  • Novetats
  • Compliment del Programa anual d'actuació estadística 2017 (PAAE 2017)
  • Twitter
  • LinkedIn