Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2016-2017

En el curs 2016–2017, el 74,9% dels 152.397 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d'ensenyament universitaris.

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, hi ha una forta variació en el percentatge d'alumnes que estudiaven en el mateix àmbit del Pla territorial on residien. Així, la majoria dels alumnes residents a l'àmbit Metropolità (94,2%) estudiaven al mateix àmbit on residien. En una situació intermèdia hi havia els alumnes residents al Camp de Tarragona (66,2%), a Ponent (60,6%) i a les Comarques Gironines (57,3%). Finalment, el percentatge d'alumnes que estudiaven al mateix àmbit on residien era més baix entre els alumnes residents a les Comarques Centrals (28,2%), el Penedès (6,8%), i les Terres de l'Ebre (3,3%). A l'Alt Pirineu i Aran no hi ha cap centre d'ensenyament universitari i els 1.055 alumnes universitaris que hi residien s'havien de desplaçar fora de l'àmbit per estudiar.

Per una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris analitza els alumnes que es desplacen entre el lloc de residència i el lloc d'estudi, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. L'aprofitament del registre administratiu de matrícula ha permès a l'Idescat elaborar una estadística dels desplaçaments per raó d'estudis, amb periodicitat anual, que s'inicia el curs 2011-2012. Les dades presentades fan referència als estudiants matriculats a Catalunya, tant dels que hi resideixen com dels que no.

L'Estadística de mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris es difon segons el lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe. La desagregació territorial és per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris

Ampliació de resultats intermunicipal i intercomarcal

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris. Curs 2016-2017
  • Twitter
  • LinkedIn