Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2018

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al juny del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.285.238 persones.

Els afiliats augmenten a totes les comarques respecte al mateix mes de l'any anterior i són el Baix Penedès (4,6%), la Segarra (4,1%) i el Gironès (4,0%) les comarques que tenen un creixement més elevat respecte del juny del 2017.

Per sexe, al juny del 2018, el 53,8% de les persones afiliades són homes i el 46,2%, dones. Per edat, el 16,7% dels afiliats a Catalunya tenen menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 40,4%; els de 45 a 54, el 26,6%, i els de 55 anys i més, el 16,3% del total. Destaquen per sobre de la mitjana els increments interanuals de les persones afiliades de 55 anys i més i de menys de 30 anys (6,8% i 6,1%, respectivament). Segons la nacionalitat, el 85,7% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 14,3% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (8,5%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (2,7%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 30 de juny del 2018 se situa en 3.442.373, un 3,7% més que al juny del 2017.

Per sectors i si es compara amb el juny de l'any anterior, les afiliacions augmenten a la construcció (5,6%), els serveis (3,8%) i a la indústria (3,2%), mentre que decreixen a l'agricultura (−2,4%). L’agricultura, la indústria i la construcció són sectors altament masculinitzats (amb percentatges d’afiliacions d’homes del 81,7%, 70,0% i 88,1%, respectivament), mentre que als serveis les dones representen un 53,2% de les afiliacions.

Per tipus de relació laboral, augmenten tant les afiliacions per compte d'altri (4,3%) com per compte propi (0,7%). De les afiliacions per compte propi el 64,6% són homes i el 35,4% són dones.

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2018
  • Twitter
  • LinkedIn