Índex de producció industrial. 08/2018

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari es manté pràcticament estable a Catalunya respecte el mateix mes de l’any anterior (−0,1%) a l'agost del 2018. Per grans sectors industrials augmenten els béns d'equipament un 4,7% i els béns de consum un 1,1%; mentre que l'energia i els béns intermedis decreixen un 5,5% i un 0,8%, respectivament.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 1,0% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 08/2018
  • Twitter
  • LinkedIn