Estadística de l'activitat hotelera. 2017. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van créixer un 3,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 0,5%: un 1,2% les dels catalans mentre que les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya van créixer un 0,3%; les del turisme estranger van augmentar un 4,5%. Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit van ser els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (6.535,6 i 6.201,5 milers, respectivament).

Per marques turístiques, el nombre de pernoctacions a Paisatges Barcelona (15,4%) i Costa Barcelona (9,1%) són les que van presentar els majors increments.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 3,5% interanual amb increments tant en el turisme domèstic (0,2%) com en el turisme estranger (5,7%).

Amb la publicació de les dades anuals definitives de l’any 2017, han passat a ser definitives, també, les dades de setembre a desembre de 2017.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació mensual d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 2017. Dades definitives
  • Twitter
  • LinkedIn