Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 6,0% interanual a Catalunya a l'agost del 2018. Per sectors d'activitat, el comerç augmenta un 5,9% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 6,2%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis i els increments més elevats es registren a les activitats professionals, científiques i tècniques (12,2%), a les activitats administratives i serveis auxiliars (10,8%) i al transport i emmagatzematge (5,4%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general del volum de negoci (IASSVN) desagregat a sis sectors.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 08/2018
  • Twitter
  • LinkedIn