Saltar al contingut principal

Empreses i establiments. 01/01/2018

El nombre d'empreses amb establiments a Catalunya es va situar en 630.020 a 1 de gener del 2018, un 1,7% més que un any abans, segons l'Estadística d'empreses i establiments que elabora l'Idescat a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. Pel que fa a les empreses amb seu social a Catalunya, el nombre va ser de 618.366, dada que suposa un augment de l'1,5% respecte de l'any anterior.

Si s’ analitza l’evolució de les empreses amb establiments per sectors, es van registrar increments anuals tant en la indústria (3,6%), com en la construcció (2,3%) i en els serveis (1,5%). Per grandària de l'empresa, tots els trams van augmentar; per la seva intensitat destaquen el tram de 250 assalariats i més (5,5%) i el de 10 a 49 (3,3%). Per condició jurídica, van créixer el nombre de les societats limitades (2,3%) i de les persones físiques (1,9%); en canvi, van disminuir les societats anònimes (−2,6%) i les altres formes empresarials (−0,1%).

L' Estadística d'empreses i establiments comptabilitza tant el nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb establiments a Catalunya, com les empreses amb seu social a Catalunya. Per a cadascun d'aquests col·lectius d'empreses es presenten taules que encreuen el sector d'activitat amb el nombre d'assalariats o amb la condició jurídica de l'empresa. Pel que fa als establiments, es tabulen per sector d'activitat de l'establiment encreuat amb el nombre d'assalariats de l'establiment.

La referència de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.