Índex de producció industrial. 09/2018

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,5% interanual a Catalunya al setembre del 2018. Per grans sectors industrials disminueixen els béns intermedis un 4,4%, els béns d'equipament un 2,7% i l'energia un 1,0%; mentre que els béns de consum augmenten un 1,8%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 5,1% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n3111

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 09/2018