Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2016

El nombre d'empreses turístiques a Catalunya es va situar en 112.239 l'any 2016 i el volum de negoci d'aquestes empreses va ser de 31.024 milions d'euros, segons l'Estadística i comptes de les empreses turístiques. Pel que fa a l'ús de de les TIC i del comerç electrònic, el 44,2% de les empreses turístiques tenien connexió a Internet i s'hi connectaven per banda ampla. La proporció d'empreses turístiques que van realitzar activitats innovadores va ser del 23,7% en el període 2016.

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors

L'objectiu principal d'aquesta activitat és conèixer les magnituds més rellevants de les empreses turístiques (de mercat). L'Idescat elabora anualment l'Estadística i comptes de les empreses turístiques, que és una estadística de síntesi que recull els indicadors més rellevants del sector de les empreses turístiques: comptes i resultats econòmics, nombre d'empreses i ocupació, despesa en R+D i la utilització de les TIC per part de les empreses. Aquesta Estadística s'obté de diferents fonts d'informació: Comptes econòmics anuals de l'economia catalana, Estadística estructural d'empreses del sector serveis, Estadística sobre activitats d'R+D, Enquesta sobre innovació a les empreses i Enquesta sobre l'ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses. Es presenten dades per al conjunt de Catalunya desagregant fins a 20 activitats característiques del turisme.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses turístiques. 2016
  • Twitter
  • LinkedIn