Índex d'entrada de comandes a la indústria. 09/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 4,8% interanual a Catalunya al setembre de 2018. Tots els grans sectors industrials presenten decrements: els béns d'equipament (−7,8%), els béns de consum (−3,9%) i els béns intermedis (−3,7%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI disminueix un 3,4% interanual a Catalunya.

L'índex d'entrada de comandes a la indústria és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general i els grans sectors productius. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex d'entrada de comandes a la indústria. 09/2018
  • Twitter
  • LinkedIn