Comerç amb l'estranger. 09/2018

Les exportacions decreixen un 7,8% interanual a Catalunya al setembre del 2018. Per destinació econòmica, disminueixen les exportacions de tots els béns: els de consum un 14,5%, els de capital un 9,0% i els intermedis un 3,0%. D'altra banda, les importacions decreixen un 2,1% interanual, com a resultat del decrement de les importacions de tots els béns: els de consum un 5,2%, els de capital un 1,4% i els intermedis un 0,4%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de béns entre Catalunya i l'estranger amb una periodicitat mensual. La font administrativa d'informació amb què treballa l'Idescat és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant que es deriva de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.