Estadístiques de cost laboral. T3/2018

El cost laboral per treballador i mes és de 2.597,56 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2018, un 2,3% més que al mateix trimestre del 2017. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 3.984,83 euros, un 17,2% més que un any enrere, mentre que el sector de la cultura se situa en 3.125,82 euros, amb un increment interanual del 8,0%. El sector del turisme disminueix un 1,2% respecte el mateix trimestre del 2017 amb un cost laboral de 2.038,85 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.421,56 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.776,16 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 2,1% a Catalunya i se situa en 1.911,73 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 2.973,46 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, de 2.343,79 i 1.495,01, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral és de 21,92 euros i el cost salarial de 16,13 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (23,02 euros), seguit de la cultura (19,36 euros) i del turisme (12,63 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants, és de 19.666, un 12,9% més que un any enrere. El sector serveis concentra el 83,0% de les vacants.

L'Enquesta trimestral de cost laboral és una estadística per mostreig de caràcter continu realitzada per l'INE. L'objectiu principal és conèixer el cost de la força de treball, considerant el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, pel temps treballat i pel no treballat. L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta trimestral de cost laboral, que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadístiques de cost laboral. T3/2018
  • Twitter
  • LinkedIn