Índex de comerç al detall. 11/2018

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 2,7% interanual a Catalunya al novembre de 2018. Per tipus de producte, l'alimentació creix un 3,2% interanual i la resta de productes un 2,4%. Dins d'aquest darrer tipus, els béns d'equipament personal augmenten un 2,6% i els béns d'equipament de la llar un 11,0%; mentre que la resta de béns disminueixen un 2,5%, respecte el mateix mes de l'any anterior. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, presenta un increment del 3,2% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de comerç al detall. 11/2018
  • Twitter
  • LinkedIn