Traducció al català de la nova versió del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

L'Idescat ha traduït al català la tercera edició del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, codi adoptat pel Comitè del Sistema estadístic europeu el 16 de novembre del 2017.

El Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees és un instrument autoregulador i es basa en setze principis que cobreixen l'entorn institucional, els processos estadístics i els resultats estadístics. Cada principi està desglossat en un conjunt d'indicadors de bones pràctiques i estàndards que serveixen d'orientació i referència per analitzar l'aplicació del Codi de bones pràctiques.

Aquesta edició és la segona revisió del Codi de bones pràctiques (que va ser adoptat per primera vegada l’any 2005 i ja va ser revisat el 2011) i té com a objectiu reflectir els darrers canvis i innovacions en el desenvolupament, la producció i la difusió de les estadístiques oficials del Sistema estadístic europeu i més enllà, com ara les noves fonts de dades emergents, l'ús de les noves tecnologies, la modernització del marc legal i els resultats de les revisions d'experts sobre l'aplicació del Codi de bones pràctiques.

La legislació estadística catalana ja es va fer ressò del Codi a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i el va adoptar totalment a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Traducció al català de la nova versió del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
  • Twitter
  • LinkedIn