Turisme estranger. 11/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 6,0% interanual al novembre del 2018. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, Estats Units i Itàlia presenten taxes positives (40,8% i 6,5%, respectivament), el Regne Unit es manté constant i França registra una taxa interanual negativa (−11,7%).

Segons el motiu del viatge, augmenten els viatges d'oci un 14,5%, mentre que els viatges de negoci i els d'altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 18,2% i un 20,5%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, creixen els allotjaments de mercat un 15,1% i els de no mercat disminueixen un 18,3%.

L'estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació