Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 13,6% interanual a Catalunya al desembre del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va créixer un 0,9%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van créixer un 4,7% mentre que les dels viatgers procedents de la resta de l'estat van decréixer un 3,6%. Les pernoctacions del turisme estranger van augmentar un 22,6% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Itàlia són els que van fer més pernoctacions en termes absoluts (196,4 i 147,5 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Terres de LLeida van registrar els increments més elevats en el nombre de pernoctacions (20,7% i 20,2%, respectivament), mentre que Paisatges Barcelona va mostrar el descens més intens (−18.2%).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va augmentar un 10,2% interanual amb increments tant en el turisme domèstic (1,7%) com en el turisme estranger (18,2%).

A l'any 2018, les pernoctacions en els establiments hotelers van disminuir un 0,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van decréixer un 4,3% respecte a un any enrere (−2,0% el català i −7,0% el procedent de la resta de l'estat), mentre que les del turisme estranger van augmentar un 0,8%. Per marques turístiques, Terres de Lleida i Val d'Aran van registrar els increments més elevats (13,1% i 8,3%, respectivament). Durant l'any 2018 el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 68,1%. Pel que fa al nombre de viatgers va augmentar un 1,6% respecte a l'any 2017.

Les dades mensuals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010 són provisionals. Les dades mensuals des del gener del 2011 fins al desembre del 2017 són definitives.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.