Saltar al contingut principal

Avanç de la variació del PIB. T4/2018 i any 2018

El producte interior brut de Catalunya va registrar un creixement interanual del 2,2% al quart trimestre del 2018, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. Per sectors d'activitat, van mostrar increments la construcció (4,0%) i els serveis (3,3%), mentre que la indústria va disminuir un 1,5% i l’agricultura, un 1,1%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana va créixer un 0,6%.

En el conjunt del 2018, l'economia catalana va créixer un 2,6%, segons l'Avanç del PIB. Per sectors, tots van mostrar increments (la construcció un 4,9%, els serveis un 3,0% i la indústria un 1,4%), excepte l’agricultura (−1,7%).