Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. 2018

La taxa d'atur es va situar en el 11,5% de mitjana a Catalunya el 2018, amb un total de 436.400 persones desocupades, un 14,0% menys que al 2017, segons l'Enquesta de població activa. El nombre de llars amb tots els actius desocupats va ser de 130.700 llars (el 4,3% del total de les llars catalanes), fet que representa un decrement del 16,6% anual.

Pel que fa als joves menors de 25 anys, la taxa mitjana anual d'atur va disminuir 2,7 punts respecte del 2017 i es va situar en el 27,7% de la població activa de 16 a 24 anys.

La població ocupada va augmentar un 2,7% interanual, fins a un valor mitjà de 3.362.200 persones, 568.100 de les quals fa menys d'un any que treballen en l'ocupació actual. La taxa d'ocupació de 20 a 64 anys es va situar en el 72,9% el 2018, 1,1 punts més que l'any anterior.

La població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari va créixer 1,5 punts i es va situar en el 75,1%, mentre que la població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari va augmentar 2,5 punts respecte el 2017 i es va situar en el 47,3% (40,1% en el cas dels homes i 54,1% en el cas de les dones). L'abandonament prematur dels estudis es va mantenir estable i va afectar el 17,0% de la població de 18 a 24 anys.

L'Idescat publica la informació de síntesi de l'EPA per al 2018, que complementa els resultats ja difosos a l'apartat monogràfic d'aquesta estadística.