Saltar al contingut principal

Posició competitiva del sector industrial. T3/2018

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats assoleix el nivell de 105,1 punts al tercer trimestre de 2018; això suposa una millora de 0,5 punts respecte al tercer trimestre de 2017.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) empitjora al tercer trimestre del 2018 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 90,8 a 86,5.