Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 12/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Per grans sectors industrials, decreixen els béns intermedis un 4,1% i els d'equipament un 1,3%; en canvi, els béns de consum augmenten un 0,6%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI disminueix un 2,3% interanual a Catalunya.