Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2018 i any 2018. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 17.078,5 milions d'euros al quart trimestre del 2018, xifra que representa una disminució interanual de l'1,1%. No obstant això, va destacar l'increment de les vendes de l'alta tecnologia (9,3%), seguit del de les vendes de nivell tecnològic baix (3,4%), mentre que les vendes de productes de nivell mitjà alt i mitjà baix van disminuir (−4,0% i −7,1%, respectivament).

D'altra banda, el valor de les importacions va ser de 20.519,4 milions d'euros al quart trimestre, amb un augment interanual del 6,8%. Tots els nivells tecnològics van augmentar les vendes a l'estranger: els productes de nivell mitjà alt un 7,9%, els de nivell alt un 7,5% i els de nivell mitjà baix un 7,3%; els de nivell baix també van augmentar, però amb menys intensitat (3,9%).

L'any 2018, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 67.839,5 milions d'euros, xifra que representa un augment del 0,6% respecte a l'any anterior. Per nivells tecnològics, van augmentar les exportacions de productes d'alta tecnologia (1,2%) i les de nivell mitjà alt (2,3%). En canvi, les exportacions dels productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix van disminuir (−4,2% i −0,1%, respectivament).

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 80.755,3 milions d'euros l'any 2018, xifra que representa un creixement del 6,6% respecte de l'any anterior. Les compres a l'estranger van augmentar en tots els nivells tecnològics, encapçalades pels productes de nivell mitjà baix (10,7%) i seguides pels nivells alt i mitjà alt (8,2%, en tots dos casos).