Saltar al contingut principal

Indicadors de benestar i progrés social. 2018. Avanç

L'Idescat actualitza els Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). S'ofereixen les dades de l'any 2018 per 18 indicadors corresponents als àmbits de Condicions de vida i treball, Educació, Medi ambient, Inclusió, drets i participació i Oci i Cultura. Així mateix, es completen i s'actualitzen les dades d'anys anteriors de 10 indicadors més.

Aquests indicadors, 52 en total, publicats per primer cop al setembre del 2017, van ser promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat, per donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social també respon a la inquietud social i política, àmpliament manifestada, respecte de les limitacions del producte interior brut (PIB) com a únic indicador per mesurar el benestar i el progrés social.

Al juny del 2019 hi haurà una altra actualització d'aquesta estadística.