Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 01/2019

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 5,3% interanual al gener del 2019. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, el Regne Unit, Estats Units i Alemanya registren taxes interanuals positives (6,2%, 4,5% i 34,3%, respectivament), mentre que França i Itàlia presenten taxes negatives (−1,9% i −31,5% ).

Segons el motiu del viatge, augmenten els viatges d'oci i els viatges de negoci (6,0% i 26,2%, respectivament), mentre que els d'altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 14,6%

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 9,7% i els de no mercat disminueixen un 4,9%.