Saltar al contingut principal

Inici dels treballs de camp de l'Enquesta de biblioteques 2018

S'inicien els treballs de recollida d'informació de l'Enquesta de biblioteques 2018. El treball de camp es porta a terme entre els mesos de març i juny del 2019.

L'Enquesta de biblioteques és una estadística oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística 2019, en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

L'Enquesta de biblioteques és una estadística censal, que es du a terme en tot el territori de Catalunya, amb periodicitat biennal. El seu objectiu és generar informació sobre les principals característiques de les biblioteques, la seva estructura, funcionament, equipaments, volum i qualificació del personal implicat, així com les despeses i els serveis que ofereixen.