Saltar al contingut principal

Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada. Taula de vida 2013-2017

L'Idescat publica la taula de vida de la població de Catalunya, corresponent al període 2013-2017. Per a aquest període, l'esperança de vida en néixer era de 83,23 anys, 80,37 anys per als homes i 85,97 anys per a les dones, una diferència de 5,6 anys a favor de les dones.

En la darrera dècada l'esperança de vida en néixer per al conjunt de la població s'ha allargat en 2,5 anys, amb un increment més important en els homes (2,9 anys) que en les dones (1,9 anys).

L'esperança de vida en néixer tenia valors molt similars en les quatre províncies: Barcelona (83,43 anys), Girona (83,09 anys), Lleida (83,07 anys) i Tarragona (82,88 anys).

L' esperança de vida als 65 anys era de 21,27 anys, 19,12 anys per als homes i 23,15 anys per a les dones, amb una diferència entre els dos sexes de 4 anys. En la darrera dècada, per al conjunt de la població, l'esperança de vida als 65 anys ha augmentat en 1,7 anys.

L'Idescat difon la taula de vida completa de la població de Catalunya (que proporciona l'esperança de vida per a cada edat) i la taula de vida abreujada per a Catalunya i les províncies (amb resultats per edats quinquennals). La sèrie s’inicia al període 1981-1985. Les taules de vida completes i abreujades de l'Idescat, calculades en base a mitjanes de cinc anys, complementen la sèrie de taules de vida abreujades que elabora el Departament de Salut, de base anual.