Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 01/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari creix un 0,4% interanual a Catalunya al gener del 2019. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d'equipament un 5,6% i els de consum un 1,7%; en canvi, decreixen els béns intermedis un 3,8% i l'energia un 0,4%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 0,5% respecte a un any enrere.