Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2018

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 242.313 milions d'euros al 2018, xifra que representa un creixement anual del 2,6%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna va créixer un 2,5%. El component més destacat va ser la formació bruta de capital, que es va incrementar un 4,6%, mentre que el consum de les llars va augmentar un 2,0% i el consum de les administracions públiques, un 1,9%. En relació amb el sector exterior, les exportacions totals registren una taxa del 2,0% l'any 2018 enfront del 5,1% el 2017. Pel que fa a les importacions totals de l’estranger, van créixer 3,6%.

Des de l' òptica de l'oferta, el sector de la construcció va liderar el creixement econòmic amb un 4,7%, les branques industrials es van desaccelerar (i van passar d’una taxa del 4,8% el 2017 a una de l'1,1% el 2018) i els serveis van augmentar l'activitat un 2,9% i degut al pes important que tenen en l’economia són els principals responsables de la seva evolució. Finalment, les branques agràries van registrar una variació negativa del 0,4%.

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000–2018. La informació es presenta desagregada per branques d'activitat per al període 2000–2016 i les estimacions dels anys 2017 i 2018 són avanços elaborats amb informació conjuntural.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2018
  • Twitter
  • LinkedIn