Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 02/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al febrer del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 1,4%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat disminueixen un 4,2%, mentre que les dels viatgers catalans augmenten un 7,5% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 8,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, el Regne Unit i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (240,4, 163,6 i 130,9 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona, són les que concentren més pernoctacions (1.470,3 i 360,2 milers, respectivament) i mostren variacions interanuals positives, del 7,3% i del 7,5%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 5,5% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 3,4% i en el turisme estranger del 7,0%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.