Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 02/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 1,8% interanual a Catalunya al febrer del 2019. Per grans sectors industrials, decreixen l'energia un 8,5% i els béns intermedis un 2,3%; en canvi, creixen els béns d'equipament un 0,4%, i els béns de consum es mantenen estables (0,0%).

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 0,8% respecte a un any enrere.