Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T1/2019

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2019 registren un saldo de 14,7 punts, dada que suposa un augment de 5,2 punts respecte a les expectatives del trimestre anterior (9,5 punts).

Per sectors d'activitat, tots presenten saldos positius en les expectatives per al segon trimestre del 2019. Destaquen els sectors de la resta de serveis, del comerç i de l'hostaleria amb saldos de 17,8, 12,8 i 12,7 punts, respectivament.