Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2019

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 4,2% interanual a Catalunya al febrer del 2019. Per sectors d'activitat, augmenta el comerç un 2,0% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 8,0%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis i els increments més elevats es registren a les activitats administratives i serveis auxiliars (10,9%) i a les activitats professionals, científiques i tècniques (10,6%).