Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T1/2019

L' atur disminueix a Catalunya en 12.100 persones al primer trimestre del 2019 respecte de l'any anterior (−2,6%) i se situa en 446.600 persones desocupades, amb una taxa d'atur de l'11,64%, (0,6 punts menys que un any enrere), segons l'EPA. Per sexe, la disminució interanual de l'atur de les dones és superior a la dels homes (−3,7% i −1,5%, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 55 anys i més (−8,8%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al primer trimestre del 2019 disminueix en 5.600 (−4,0%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 136.600 llars.

La població ocupada augmenta de 87.700 i se situa en 3.391.000 persones, un 2,7% més que al mateix període de l'any anterior. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, creix la població ocupada als serveis (98.200 persones;4,1%) i decreix a l'agricultura (6.000 persones; −10,7%) i a la construcció (5.500 persones; −2,7%). La indústria es manté pràcticament estable (1.000 persones; 0,2%). Per sexe, augmenta més l'ocupació en les dones (3,1%) que ens els homes (2,2%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre la població de 16 a 24 anys, (10,7%), seguit del grup de 55 anys i més (7,8%). Segons el tipus de jornada, l'augment de l'ocupació a jornada parcial (3,4%) és més elevat que a jornada completa (2,5%). Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte indefinit (3,8%) és superior al temporal (3,2%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural creix un 7,6% interanual i se situa en 179.600 persones (5,3% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector de la cultura ocupa 93.200 homes i 86.400 dones.

En el sector turístic, la població ocupada augmenta un 3,1% respecte del primer trimestre del 2018 i se situa en 439.200 persones (13,0% del total de l'ocupació). Per sexe, aquest sector ocupa 251.700 homes i 187.600 dones.

El sector de les TIC ocupa 106.500 persones al primer trimestre del 2019 (un 4,6% menys que un any enrere) i representa el 3,1% del total de l'ocupació.