Saltar al contingut principal

Estadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2018

El desembre de 2018 es van abonar a Catalunya un total de 59.472 pensions no contributives de la Seguretat Social, la qual cosa significa un increment de l'1,63% respecte a l'any anterior. D'aquestes pensions, 26.358 van ser per invalidesa i 33.114 per jubilació.

L'import mitjà percebut va ser de 369 euros, un 3,07% més que el desembre anterior.