Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 2018. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 1,4% a Catalunya l'any 2018, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, tots presenten increments: els béns intermedis (2,5%), els béns d'equipament (1,1%) i els béns de consum (0,5%).

Per seccions industrials, van augmentar tots els sectors: l'energia elèctrica i gas (5,9%), les indústries manufactureres (2,2%), les indústries extractives (1,8%) i el subministrament d'aigua (1,1%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més alts els van anotar la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (5,3%) i les indústries químiques (3,5%); mentre que el decrement més elevat el va registrar la divisió de les indústries de productes alimentaris (−0,4%).

L'any 2018, l'índex de preus industrials va augmentar un 2,7% a Catalunya, a causa, principalment, del creixement de l'energia (8,1%).