Índex de producció industrial. 2018. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials (IPI) va créixer un 1,9% a Catalunya l'any 2018, segons dades definitives. Per grans sectors, van registrar increments els béns d'equipament (5,9%) i els béns de consum (1,7%), mentre que va disminuir la producció de l'energia (−6,4%) i els béns intermedis (−0,6%). En aquest mateix període l'índex de producció industrial va créixer un 0,8%.

Per seccions, van augmentar les indústries extractives un 2,8% i les indústries manufactureres un 1,7%, mentre que van registrar decrements l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (−6,9%) i el subministrament d'aigua (−5,7%). Pel que fa a les divisions dins de les indústries manufactureres, les que més van créixer van ser la fabricació de maquinària i equips mecànics (7,3%) i la metal.lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics (3,9%); mentre que els majors decrements es van donar a la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (−8,0%) i a les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (−3,0%).

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 2018. Dades definitives
  • Twitter
  • LinkedIn