Saltar al contingut principal

Estadística de pensions contributives. Pensions de la Seguretat Social. 2018

La pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social a Catalunya, al desembre de 2018, es va situar en 1.008 euros, xifra que representa un augment anual del 3,7%. Pel que fa al nombre de pensions, va augmentar un 1,1% respecte a l'any anterior, amb un total d'1.701.954. Un 55,2% de les pensions contributives van ser percebudes per dones i un 44,8%, per homes, amb una pensió mitjana de 783 euros i 1.286 euros, respectivament.

Per tipus de pensió, 1.102.326 van ser de jubilació (64,8%), 387.248 de viduïtat (22,8%), 163.896 d'incapacitat permanent (9,6%), 47.086 d'orfenesa (2,7%) i 1.398 a favor de familiars (0,1%).

Per règim de cotització, les pensions pertanyien principalment al règim general –RG– (78,9%) i al règim especial de treballadors autònoms –RETA– (18,6%). Aquests dos règims són els únics que van augmentar el nombre de pensions respecte del 2017, un 1,2% i un 1,0%, respectivament. Pel que fa a la pensió mitjana de desembre, la prestació mitjana del RG equivalia a 1,5 vegades la pensió mitjana del RETA (1.079 € i 693 €, respectivament).

La comarca del Barcelonès és la que va tenir un nombre més elevat de pensions (545.732), amb un lleuger augment del 0,1% respecte al 2017 i una pensió mitjana de 1.091 euros. El segon lloc el va ocupar el Vallès Occidental, amb 197.540 pensions i un augment anual de l'1,5%, i al tercer lloc hi va haver el Baix Llobregat, amb 170.138 pensions i un augment anual de l'1,8% .

Si relacionem el nombre de pensions amb la població de la comarca, les comarques amb més pensions per cada deu habitants van ser el Berguedà (3,5), el Ripollès (3,5) i la Terra Alta (3,3), i a l'altre extrem hi va haver l'Aran (1,6), la Cerdanya (1,8) i l'Alt Empordà (1,8).

Per municipis de més de 20.000 habitants, s'observa que la pensió mitjana va augmentar en tots ells. Els que van registrar els augments més importants en relació amb l'any anterior són Vila-seca (4,6%), el Masnou (4,3%), Olot (4,2%) i Premià de Mar (4,2%). Pel que fa al nombre de pensions, els municipis on més va augmentar són Salou, Calafell i Vila-seca, amb un 5,2%, 4,7% i 4,2%, respectivament. Barcelona és l'únic municipi on el nombre de pensions va disminuir (0,1%).

Sant Cugat del Vallès va ser el municipi amb la pensió mitjana més alta: 1.257 euros. El van seguir Tarragona i Barcelona, amb 1.136 euros i 1.121 euros, respectivament. Els municipis on aquesta pensió va ser més baixa són Palafrugell (830 €), Lloret de Mar (832 €) i Sant Feliu de Guíxols (837 €).