Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2019

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 3,1% interanual a Catalunya al març del 2019. Per sectors d'activitat, augmenta el comerç un 0,7% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 7,6%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis i els increments més elevats es registren a les activitats professionals, científiques i tècniques (9,3%) i a les activitats administratives i serveis auxiliars (8,8%).