Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2019

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) augmenta un 6,9% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2019. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta un increment del 3,9% respecte a un any enrere, atès que el comerç creix un 1,8% i el sector altres serveis (és a dir, els no comercials) un 7,8%. Dins d'altres serveis, augmenten tots els sectors, amb increments destacats a les activitats administratives i serveis auxiliars (11,8%), i a les activitats professionals, científiques i tècniques (11,0%).