Saltar al contingut principal

Revista SORT: factor d'impacte 2018

Ha estat publicat el factor d'impacte oficial corresponent a 2018 de la revista SORT, el qual se situa en 1,125, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

La revista continua situant-se en els estàndards internacionals de publicacions científiques de prestigi. El valor del factor d'impacte 2018 s'ha obtingut de dividir el nombre de vegades que els articles publicats el 2016 i 2017 han estat citats durant l'any 2018, entre els articles publicats els dos anys previs (2016 i 2017) i d'acord amb les dades provinents del Science Citation Index.