Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 05/2019

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al maig del 2019. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels sectors de l’energia (4,5%), els dels béns de consum (1,5%) i els dels béns d'equipament (0,7%), mentre que els preus dels béns intermedis disminueixen (−0,2%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments de preus més elevats es registren a la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles), cistelleria i esparteria (3,7%); a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (2,8%), i a la fabricació d'altres materials de transport (2,6%). En canvi, decreixen els preus de la metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−2,4%) i el de les indústries químiques (−1,2%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials augmenta un 1,5% respecte el mateix mes de l'any anterior.