Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida. 2018

Els ingressos mitjans nets anuals dels catalans l’any 2017 van ser de 32.763 euros per llar i de 13.338 euros per persona, un 4,3% i un 4,9% més, respectivament, en relació amb l’any anterior, segons l’Enquesta de condicions de vida.

El llindar de risc de pobresa va ser un 8,8% superior al de l’any anterior i es va situar en 10.981 euros en les llars formades per una sola persona l’any 2018.

La taxa de risc de pobresa es va situar en el 21,3% l’any 2018 (amb dades d’ingressos del 2017), 1,3 punts més que l’any anterior. Per sexe, el risc de pobresa va tenir més incidència entre les dones (24,1%) que entre els homes (18,4%). Per edats, la taxa de risc de pobresa més elevada va ser la dels menors de 16 anys (28,0%), tot i que és l'única que disminueix en relació amb l'any anterior (0,5 punts), seguida de la de les persones de 16 a 64 anys (20,2%) i de la de les persones més grans de 65 anys (19,2%). Segons la composició de la llar, les llars que van incrementar la propensió a situacions de pobresa van ser les d’un adult amb un o més fills dependents (42,9%), les unipersonals (26,7%) i les formades per dos adults amb un o més fills dependents (25,8%).

L’any 2018, la taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) es va situar en un 24,7%, nou dècimes més que l’any anterior. Aquest increment s’ha d’atribuir a l’augment de la taxa de risc de pobresa (que va passar del 20,0% l’any 2017 al 21,3% el 2018) i a l’augment de la proporció de la població en situació de privació material severa (que va passar del 5,0% l’any 2017 al 6,5% el 2018). En canvi, el percentatge de llars amb baixa intensitat de treball va disminuir en relació amb l’any anterior (del 8,8% al 5,8%).

Les privacions més freqüents que van manifestar els catalans l’any 2018 continuen sent no poder afrontar unes despeses imprevistes de 700 euros (28,3%) i no poder-se permetre una setmana de vacances a l’any (27,2%), però mostren una millora respecte a l’any anterior (3,6 i 2,5 punts respectivament). En canvi, altres privacions, com no poder mantenir l’habitatge a temperatura adequada, van augmentar (del 6,3% al 8,8%).

Pel que fa a la població segons la dificultat per arribar a fi de mes, el 8,5% hi arribava amb molta dificultat, el 16,1% amb dificultat i el 28,1% amb una certa dificultat, i representen el 52,7% de la població l’any 2018, mentre que el 2017 van ser el 49,6%.