Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 05/2019

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1,8 milions de turistes al maig del 2019, xifra que suposa un decrement interanual del 2,9%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, el Regne Unit i els Estats Units registren taxes interanuals positives (3,9% i 5,7%, respectivament), mentre que França presenta una taxa negativa (−16,8%).

Segons el motiu del viatge, disminueixen els viatges d'oci i els d'altres motius (salut, estudis, família...) un 5,3% i 17,3%, respectivament, mentre que els viatges de negoci augmenten un 42,6%.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 1,0% i els de no mercat disminueixen un 25,9%.