Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 0,9% interanual a Catalunya al maig del 2019. Per grans sectors industrials, decreixen els béns intermedis un 4,4% i els béns d’equipament un 3,9%; en canvi, creixen l'energia un 7,7% i els béns de consum un 2,0%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 1,9% respecte a un any enrere.