Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 06/2019

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 0,5% interanual a Catalunya al juny de 2019. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels béns de consum (2,0%) , els dels béns d'equipament (0,7%) i l’energia (0,1%), mentre que els preus dels béns intermedis disminueixen (−1,2%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments de preus més elevats es registren a les indústries manufactureres (3,5%) i a la indústria de la fusta i del suro (excepte mobles), cistelleria i esparteria (3,2%). En canvi, decreixen els preus de la metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−3,3%) i el de les indústries químiques (−2,8%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials augmenta un 0,4% respecte el mateix mes de l'any anterior.