Saltar al contingut principal

Avanç del PIB trimestral. T2/2019

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual del 2,0% al segon trimestre del 2019, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. Per sectors d'activitat, mostren increments la construcció (4,9%), els serveis (2,5%) i l’agricultura (0,1%); mentre que la indústria disminueix un 0,6%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana ha crescut un 0,6%.