Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 06/2019

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.498 milions d'euros al juny del 2019, xifra que suposa un increment del 4,7% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units i França, amb una despesa de 461 i 218 milions d'euros, presenten un increment interanual del 29,4% i 20,9%, respectivament. En canvi, el Regne Unit, amb una despesa de 229 milions d'euros, presenta un decrement interanual del 8,6%.

La despesa mitjana diària per persona és de 218 euros, dada que suposa un increment interanual del 10,2%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (639 milions d'euros) i a les activitats (488 milions d'euros).