Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 06/2019

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 2,2 milions de turistes al juny del 2019, xifra que suposa un increment interanual del 2,2%. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França i Alemanya registren taxes interanuals positives (13,6% i 42,7%, respectivament), mentre que el Regne Unit i els Estats Units presenten taxes negatives (−13,0% i −4,7%, respectivament) .

Segons el motiu del viatge, els viatges de negoci augmenten un 101,4%, els d'oci es mantenen pràcticament estables (0,1%), mentre que els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 42,8%.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 5,0% i els de no mercat disminueixen un 14,9%.